אקדמיה וחינוך

עורכי הדין שוורץ ונרקיס, עוסקים בין היתר בחינוך. באופן זה, הם עומדים בראש הקליניקה לפרקטיקה סניגוריאלית וליטיגציה בקריה האקדמית אונו.

עו"ד שוורץ משמש כמתרגל בדיני עונשין בקריה האקדמית אונו, וכמו כן, שימש כמרצה בתחום הפרקטיקה המשפטית במסגרת חברת "המתמחה" של לשכת עורכי הדין.

עוה"ד שוורץ ונרקיס נוטלים חלק כמרצים במסגרת השתלמות "ניהול משא-ומתן הלכה למעשה" בראשותו של מר מוטי קריסטל וחברת Net Consulting במסגרת תוכנית ההשתלמויות של לשכת עורכי הדין.

עו"ד שניאור משמש כמתרגל בדיני עונשין וסדרי דין בקריה האקדמית אונו.